Ulrika Hagström

Socialdepartementet har smygavskaffat mål om delad föräldraledighet

Steg för steg har socialdepartementet under de senaste åren tagit bort målet om jämställdhet ur Försäkringskassans mål för föräldraförsäkringen. I dag är målet inte längre jämställt uttag av föräldrapenning, utan ”ökad valfrihet” för familjer. Det avslöjar nättidningen Feministiskt perspektiv idag, och det skriver även DN utförligt om. Här är min kommentar till detta:

För TCO är ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen en hjärtefråga som vi identifierar som en viktig nyckel till ett jämställt samhälle och en jämställd arbetsmarknad. Därför spelar det stor roll hur man arbetar med frågan. Det är upprörande att man har frångått ett mål om jämställt uttag i instruktionerna till Försäkringskassan. Det förklarar varför det var så länge sen man såg någon satsning från Försäkringskassan på attitydpåverkan för ett mer jämställt uttag.

Det värsta är att man har gjort det smygvägen, utan att ta debatten. Antingen har den liberala majoriteten fått lägga sig för fåtalet nykonservativa i regeringen, eller så känner de inte ens till förändringen. Man kanske säger att det bara är en fråga om formuleringar, men det är formuleringar som har direkta konsekvenser i form av hur, eller om Försäkringskassan över huvud taget arbetar med att ändra attityder mot ett mer jämställt uttag i föräldraförsäkringen. Förtroendet skadas när regeringen säger sig stå för en sak samtidigt som man i handling gör något annat.

Det finns familjepolitiska mål, men det finns även jämställdhetspolitiska mål. De jämställdhetspolitiska målen innefattar en jämställd fördelning av det obetalda arbetet. Dessutom ska de jämställdhetspolitiska målen vara integrerade i alla politikområden. Därför kan man inte plocka bort jämställdhetsmål ur familjepolitiken som är och alltid har varit helt central för jämställdheten.

Det finns heller ingen motsättning mellan arbete för attitydpåverkan för ett mer jämställt uttag och att familjerna ändå själva får göra sitt eget val. Att begränsa Försäkringskassans arbete för ett mer jämställt uttag till att tillhandahålla information på nätet är inte till något stöd för de pappor som idag tar ut minst föräldraledighet. Det är nämligen just de grupperna som i minst utsträckning tar till sig den typen av information.

  • Mats Essemyr

    Jag tror inte detta riktar sig särskilt mot jämställdheten utan att man kan finna dylikt i flera myndighetsinstruktioner. Jag är ganska säker på att det hela är ett utslag av regeringens tydliga politik att statliga myndigheter inte skall syssla med ideologi eller normativ påverkan, utan att de i huvudsak skall utöva myndighet.

    • Nhfhfh

      valfrihet är väl i så fall också ideologi och normativ påverkan, om du klassar in jämställdhet i dessa kategorier

  • Pingback: Jämställdhet a´la regeringen: ingen åsikt, inget mål « Fi Västra Götaland()