Ulrika Hagström

Unionens undersökning av lönekartläggningar gav märkligt svar från jämställdhetsministern

När kraven på lönekartläggningar minskade i och med den nya diskrimineringslagen från år 2009, sa ansvarig minister Nyamko Sabuni att det är bättre att alla företag gör det som krävs av lagen, var tredje år, än att bara hälften följer lagen, varje år. Samtidigt lovade hon att följa utvecklingen och vara öppen för justeringar om lagändringen inte fungerade. Hon var även noga med att påpeka att det stod arbetsmarknadens parter fritt att i samverkan fortsätta med årliga lönekartläggningar.

Mot den bakgrunden har TCO-förbundet Unionen genomfört undersökningar under tre år för att kunna följa utvecklingen av företagens arbete med lönekartläggningar. Undersökningarna visar att andelen lönekartläggningar stegvis har minskat.

Därför blir jag väldigt undrande när Sabuni i tidningen ”Riksdag & Departement”, kommenterar den senaste undersökningens resultat som presenterades i förra veckan, med att resultatet är ”viss kunskap från Unionen” och att ”Det är en intresseorganisation och vi kan inte bygga vår politik enbart på det”, ett uttalande som förtjänstfullt kommenteras av Unionens Mats Engström.

Själv skulle jag vilja ha ett förtydligande. På vilket sätt blir undersökningsresultatet mindre intressant för att Unionen representerar en halv miljon arbetstagare som är intresserade av att lagar följs, och som är intresserade av att motverka diskriminerande lönesättning? Det är för mig mycket svårt att förstå. Lagen kräver dessutom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentant vid lönekartläggningsarbetet. Vem ska ta ansvar för detta arbete om inte facken och arbetsgivarna? Ja, och ansvarig minister förstås.

Nu ligger ansvaret för detta vad jag förstår dock inte längre hos jämställdhetsministern, utan hos integrationsminister Erik Ullenhag.

 • Joa Bergold

  Ligger ansvaret hos Ullenhag nu alltså? Varför och hur?

 • Ulrika Hagstrom

  Ja, som jag har förstått det ligger ansvaret för allt som har med Diskrimineringsombudsmannens arbete att göra hos den sedan förra valet nyinrättade Integrationsministern. Och då ingår även det som har att göra med de aktiva åtgärderna, i vilka lönekartläggningarna räknas in.
  Tidigare låg både jämställdhets- och integrationsfrågor på en och samma minister, men nu är det uppdelat och jämställdhetsministern finns på Utbildningsdepartementet och integrationsministern på Arbetsmarknadsdepartementet, som du ju vet.
  Om man tittar på regeringens hemsida över de olika ministrarnas ansvarsområden kan man se att Ullenhag förutom Integration har ansvar för Diskriminering och ”Området omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön,…” http://www.regeringen.se/sb/d/13490/a/155711 Medan Sabuni har ansvar för ”Samordningsansvar för regeringens jämställdhetsarbete.”

 • Anna-Karin Johansson Brikell

  Ja, Erik Ullenhag är den minister som ansvarar för bl a utnämnande av DO och regleringsbrev till myndigheten. Nyamko Sabuni hade tidigare detta ansvar. Som utredare på DO:s tillsynsenhet blir jag lite förvånad över att hon tycks ha glömt bort oss.

 • Pingback: Jämställd arbetsmarknad en framgång. | - Det perfekta livet()